POZNAJ NAS
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Kompleksowo?? oferowanych us?ug zadowoli nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej zapewnia baz? dydaktyczno – noclegow?, wy?ywienie oraz profesjonaln? organizacj? wydarze?.

Zaledwie 10 km od Rzeszowa mie?ci si? nowoczesny o?rodek konferencyjno – rekreacyjny rzeszowskiej uczelni wy?szej. Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej to miejsce po?o?one w?ród urokliwych wzniesie? Pogórza Dynowskiego.
CTiR ??czy w sobie najlepsze cechy: nowoczesn? infrastruktur?, dopasowan? do potrzeb najbardziej wymagaj?cych go?ci, a tak?e wieloletnie do?wiadczenie, b?d?ce gwarancj? profesjonalizmu i najwy?szej jako?ci ?wiadczony us?ug. Malownicze po?o?enie pozwala rozkoszowa? si? cisz?, nieograniczon? przestrzeni? i pi?knem wszechobecnej przyrody.
Odkryj malownicze pogórze

Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej ??czy w sobie uroki po?o?enia oraz pi?kne widoki na wzniesienia Pogórza Dynowskiego z bogatym zapleczem bazy noclegowej oraz us?ugowej, gwarantuj?cych wszechstronn? obs?ug? oraz niezapomniane chwile.
Komfortowe miejsca noclegowe, wy?ywienie na najwy?szym poziomie oraz profesjonalizm w organizacji wydarze? przemawia za podj?ciem decyzji o pobycie w naszym o?rodku. Do dyspozycji go?ci przeznaczono sale konferencyjno – wyk?adowe oraz atrakcyjne zaplecze sportowe, na które sk?adaj? si? m.in.: hala sportowa, boiska (zewn?trzne i wewn?trzne) czy strefa regeneracji.